Skapa ett spel

airsoft-bana

När du spelar AirSoft finns det ett x-antal olika spel att spela. Dock finns det alltid en viktigt regel att följa när du anordnar ett spel. Det är att alltid se till att alla spelare är aktiva, att det har något att göra. Självklart menar jag inte att spelarna måste springa runt hela tiden utan att spelarna känner sig aktiva i deltagandet och agerandet. Detta är något som självklart kan variera. Visa kan tycka att dem är aktiva genom att sitta trycka bakom en lada i 8 timmar medans andra kan tycka det är extremt tråkigt. Det är en svår uppgift att utföra med tanke på att många av spelarna som deltar har olika spelstilar. Därför är det viktigt att fundera ut vad för spelstilar alla har och vilket spel som fungerar bäst för gruppen.

Första tanken brukar vara att ett “anfall och försvar” är det bästa spelet. Det är ett roligt upplägg. Dock blir det oftast så att det försvarande laget hittar platser på banan där de sitter och väntar bara. Det blir inte speciellt roligt i längden, kan bli väldigt enformigt. Det bästa är “Capture the flag”: Det ena laget ska hålla sin bas till en vist tid medans det andra laget ska försöka ta flagan innan samma tidslag. Eller att en variant av att båda lagen ska försöka ta respektive flaga av varandra, den är lite roligare eftersom då blir det inte samma vänta för försvararna.

Något som är viktigt också är att motivera spelarna varför dem ska göra detta uppdrag, varför dem ska vara där dem är, varför spelarna ska hålla sig i det området med mera. Förtydliga alltid allting och genom det kan spelare som inte har något att göra helt plötsligen ett syfte. Skissa på planer och genomgång olika scenarion för att öka spänningen och den aktiva känslan hos spelarna. Dessutom kan jag även rekommendera att du placerat ut delmål vilket gör att det inte blir samma campande.
Komihåg att avancerade spel kan vara extremt kul men det kan bli svårt att hålla dem jämna och bra. Det kan bli svårt att greppa hela historian och upplägget. Det jag rekommenderar är att du skissar upp en plan, ser till att alla är aktiva på något sätt, se till att andra på saker i tid och håll det lättare men med många spännande delmåls-element som gör att spelet känns avancerat.